In beeld bij Brussel

Technische universiteiten moeten zichtbaarder worden in Europa, vindt de Idea League, de alliantie van de TU Delft en drie buitenlandse TU’s.

De Idea League wil meer benadrukken dat technische universiteiten specifieke invloed hebben op de samenleving. Dit doet ze door te wijzen op de mensen die de TU’s afleveren: ingenieurs die vaak op sleutelposities belanden. Daarnaast dragen TU’s bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen en spelen ze een rol in economie en innovatie.

Technische universiteiten zijn door hun samenwerking met de industrie en hun entrepreneurs anders dan algemene universiteiten, legt Willemijn Dicke uit, secretaris-generaal van de Idea League die ooit vanuit eenzelfde gedachtegoed ontstond. Door de introductie van de bachelor-masterstructuur in 1999 waren Imperial College, Delft, ETH Zürich en Aken (Idea) erop beducht dat hun vijfjarige curriculum werd verkort. Zij vergeleken hun onderwijsprogramma’s en tentaminering en wisselden best practices uit om de kwaliteit te verbeteren. Die uitwisseling zal voortaan ook op beleidsniveau plaatsvinden.

Imperial vertrok, Paris Tech kwam er tijdelijk bij en sinds 2012 hoort het Zweedse Chalmers bij de Idea League. De samenwerking uit zich in verschillende initiatieven, zoals een joint master geophysics. Die studie trok tien jaar geleden niet meer genoeg studenten in Delft, Aken en Zürich. Samen ontwierpen ze een tweejarig programma waarbij studenten een half jaar in elk van deze steden studeren en vervolgens mogen kiezen waar ze afstuderen. “Inmiddels zijn er zo’n 350 afgestudeerd”, zegt Dicke.

Daarnaast biedt de Idea League research grants voor studenten die bij een partneruniversiteit onderzoek willen doen. Wat volgens Dicke ‘altijd vol’ zit zijn de summerschools voor promovendi en masterstudenten die een promotieonderzoek willen doen. Zij volgen een week colleges bij een van de Idea League-universiteiten.

Wat langer duren de doctoral schools, programma’s waarbij promovendi in elk van de vier instituten bij elkaar komen, een week college krijgen van de beste hoogleraar in een vakgebied en vervolgens samen aan een probleem werken. Promovendi krijgen daardoor een netwerk, en hoogleraren kunnen talent spotten.

Onlangs ging the challenge van start, een programma waarbij honours studenten zich in elk van de vier steden een weekend lang richten op beleid en leiderschap en daarbij werken aan een echte opdracht. Het Delftse weekend vond in november plaats bij Tennet.

th_IdeaLeagueWateringen_2377_SITE

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar