Het lab van… Organic Materials and Interfaces

Alles in het OMI-lab draait om organische chemie en nanobiosensoren. Promovenda Anping Cao gebruikt nanodraden die gefabriceerd zijn als gassensoren. Elke draad kan een ander soort gas of damp detecteren. “Door ze te bundelen, functioneren ze als een echte neus.” “De ingenieurs om ons heen maken dingen, wij gebruiken die”, zegt promovendus Aldo Brinkman. Zijn onderzoek op het gebied van silicium nanodraden in vloeistof kan van nut zijn voor de productie van levensechte protheses, waarbij de nanodraden een bio-elektrische koppeling vormen tussen het lichaam en de prothese.

Foto © Sam Rentmeester

Foto © Sam Rentmeester

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar