Kentering van de stroomrichting meten

Op welk moment verandert de stroom van richting in een riviermonding? Onderzoek bij de leerstoel hydrologie in samenwerking met de afdeling remote sensing (beide Civiele Techniek en Geowetenschappen) toont aan dat de positie van een boei ten opzichte van de stroomrichting in de rivier die kentering nauwkeurig laat zien.

De kentering van de stroomrichting vindt twee maal per dag plaats in een riviermonding, bij eb en bij vloed. Tijdens de ongeveer vijftien minuten dat de omslag plaatsvindt, is er op die plaats bijna geen stroming. Volgens hydrologie-onderzoeker ir. Wim Luxemburg is het handig om te weten wanneer dat moment is. “Bijvoorbeeld voor sleepbedrijven die een vastgelopen schip willen vlottrekken. Dat kan het beste als er geen stroming is. Het kenteringsmoment is bovendien een belangrijke parameter voor modellen die de verandering van het zoutgehalte tijdens een getij beschrijven.”

Nu weten bedrijven, schippers en wetenschappers alleen bij benadering wanneer de kentering plaatsvindt. “Op basis van modellen is een accurate stromingsvoorspelling moeilijker dan die van waterstanden. Het omslagmoment valt namelijk niet samen met de hoogste en laagste waterstand. In de Westerschelde kan dat ongeveer een uur later zijn.” Met eenvoudige gps-apparatuur op boeien die toch al in het water liggen, kan de kentering rechtstreeks gevolgd worden. De boeien drijven mee met de stroming. Met hun positie als uitgangspunt kan worden berekend wanneer de kentering plaatsvindt.

Verder onderzoek naar het operationeel maken van de methode is volgens Luxemburg gewenst. Het is wachten op een commerciële geldschieter die daar brood in ziet.

Het omslagmoment valt niet samen met de hoogste en laagste waterstand

 

Met eenvoudige gps-apparatuur op boeien die toch al in het water liggen, kan de kentering rechtstreeks gevolgd worden.

Met eenvoudige gps-apparatuur op boeien die toch al in het water liggen, kan de kentering rechtstreeks
gevolgd worden.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar