Redactioneel: Big data

Per hoofd van de wereldbevolking is de capaciteit om informatie digitaal op te slaan sinds de jaren tachtig ruwweg elke veertig maanden verdubbeld. In 2012 werd elke dag tweeënhalve exabytes (1018) aan data gecreëerd, meldt Wikipedia. Drie jaar eerder werd geschat dat de hoeveelheid digitaal opgeslagen data wereldwijd vijfhonderd exabytes bedroeg, afkomstig van bijvoorbeeld sociale netwerksites, smartphones, remote sensing apparatuur en overheidssurveillance. Als al die digitale gegevens zou worden afgedrukt in boeken reikten tien stapels van de aarde tot Pluto, becijferde een journalist van The Guardian. Met recht mogen we spreken over big data. Al die data levert kansen op voor nieuwe inzichten in gebieden als economische trends, ziektepreventie en bestrijding van misdaad. Maar het analyseren van al die data vergt expertise.

In 2014 constateerde de Nationale DenkTank een tekort aan data scientists in Nederland. Om bèta-studenten enthousiast te maken voor het vak organiseren twee deelnemers van de DenkTank in maart de eerste workshop data science. Sabine Roeser, voorzitter van de Human Research Ethics Committee van de TU Delft, waarschuwt in Delta dat we de keerzijde van het datamijnen niet uit het oog moeten verliezen: “Daar kamp je gauw met privacy- gevoelige informatie. En hoe kun je zeker weten dat alle personen van wie de data afkomstig zijn informed consent hebben gegeven? De ethische kanten van het werken met big data vormen voor een groot deel onontgonnen terrein.” In deze Delft Integraal verkennen we hoe de TU big data toepast op maatschappelijke problemen.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar