Rijnmonsters

Prof. Nick van de Giesen en dr. Rolf Hut (CiTG) en Corine Houtman (Waterlaboratorium) hebben als eersten de link gelegd tussen de aanwezigheid van resten van geneesmiddelen in de Rijn en de demografische kenmerken van de mensen die aan deze rivier wonen. Op basis van deze kennis kan mogelijk een betere oplossing worden ontwikkeld voor de verontreiniging van drinkwater. “Jongeren en ouderen gebruiken heel verschillende geneesmiddelen in verschillende hoeveelheden. Ook per nationaliteit verschilt het gebruik van geneesmiddelen sterk. De verschillen zijn zelfs zo groot dat we de meeste van deze geneesmiddelen in het water hebben gedetecteerd”, legt Hut uit.
delta.tudelft.nl/27646

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar