“Techneut”

In de tijd dat ik afstudeerde, in de zestiger jaren, stond de ingenieur in hoog aanzien. Daarna is een tijd gekomen waarin dat aanzien systematisch werd afgebroken. Juristen, economen, sociologen vonden dat die technici alsmaar dingetjes maakten, en dat daar leiding nodig was, en dat zij dus moesten bepalen wat er door de ingenieurs gemaakt moest worden. Helaas waren en zijn maar weinig Tweede Kamerleden ook ingenieur. Met lede ogen zag ik aan hoe de techniek niet meer op haar waarde werd geschat, en om de technici van hun aanzien te beroven werd de naam techneut bedacht. Het werd de tijd van de managers, die niet op de hoogte hoefden te zijn van de techniek, maar er wel over beslisten. De gevolgen bleven niet uit. Prachtige laboratoria werden opgeheven, de belangstelling voor de technische studie taande, de innovatie leed schade. Toen uiteindelijk bleek dat innovatie een heel belangrijke pijler is van onze welvaart werden er staatscommissies benoemd om de innovatie te bevorderen. Men begreep lange tijd niet dat innovatie juist is verbonden met een goede ingenieursopleiding, en voldoende ingenieurs, niet gestuurd door juristen, sociologen, economen enzovoorts. Het lijkt erop dat er nu een kentering in de waardering van de techniek aankomt. De bijdrage van prof. Han Vrijling, in Delft Integraal 2013.3, laat evenwel zien dat nog steeds de deskundigheid van ingenieurs op hun eigen vakgebied niet wordt erkend en op waarde geschat. Wanneer zal hier de wal het schip keren?

In hetzelfde blad staat een artikel genaamd Muurvaste Protheses, van Saskia Bonger. Een mooi verhaal over innovatie, hier niet gestuurd door managers met een juridische of economische opleiding, ook niet door sociologen. Maar wat mij erg tegenvalt en waar ik mij toch wel onprettig onder voel, is dat het artikel opent met “Delftse techneuten en Leidse artsen”. Waarom worden wij ingenieurs hier techneuten genoemd, ik stel geen enkele prijs op die titel, en stel voor dat, in ieder geval in het blad Delft Integraal, dat woord uitgebannen wordt.

Dr. ir. C. Spaans

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar