TU krijgt nieuwe collegevoorzitter

Foto © Sam Rentmeester . 20141125 Tim van der Hagen - TNW, Delft Integrraal DI  //  persoonlijk

Foto © Sam Rentmeester
Tim van der Hagen – TNW,
Delft Integrraal DI // persoonlijk

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen is per 1 mei aangetreden als voorzitter van het college van bestuur. Eén van zijn missies is het verlagen van de werkdruk bij medewerkers. Daarnaast ziet hij kansen in de veelheid aan disciplines binnen de TU: “We moeten beter gebruikmaken van onze diversiteit aan disciplines: science, engineering en design. Hoewel wetenschappers al geregeld samenwerken, denk ik dat veel van hen toch nog te vaak in hun eigen gebouw blijven zitten. Zij kunnen meer samenwerken.” Tim van der Hagen werd in 1999 benoemd als hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Tussen 2005 en 2012 was hij directeur van het Reactor Instituut Delft.Sinds 2010 was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Hij is voormalig lid van de Algemene Energieraad en het Topteam Energie en zit momenteel in de raad van toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland. Ook is hij lid van de nationale Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en is hij voorzitter van de raad van toezicht van Holland PTC, het nog te openen behandelings- en onderzoekscentrum voor protonen-therapie in Delft.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar