Twijfel vertraagt Chinees verkeer

De Chinese verkeersonderzoeker Ji Lie promoveerde in juni op haar proefschrift ‘Characteristics of Chinese Driving Behaviour’ bij prof.dr. Henk van Zuylen (CiTG). Hem was opgevallen dat de verkeersstroom over een kruispunt met verkeerslichten in China 20 tot 30 procent lager ligt dan de modellen aangeven en hij vroeg zich af wat de oorzaak was.
Na een onderzoek van vier jaar, waarin Li enquêtes onder Nederlandse en Chinese chauffeurs afnam en de gps-data van ritten met Chinese chauffeurs analyseerde, concludeerde ze dat een gebrekkige rijstijl tot vertragingen en ongelukken leidt. Ze bracht het verschil in rijstijl tussen Nederland en China in kaart met enkele treffende getallen.
Onkunde over verkeersregels en angst voor aanrijdingen leiden ertoe dat Chinezen media adviseren vriendelijk en voorzichtig te zijn in het verkeer. Maar dat schiet niet op. Li zegt in een van haar stellingen: ‘In het verkeer zijn regels belangrijker dan hoffelijkheid.’
Het onderliggende probleem is volgens Li de slechte kennis van verkeersregels in China. Dat begint al met het verkeersonderwijs. Eerst leren kandidaten verkeersregels uit een boek en via tests op internet. Daarna gaan ze achter het stuur, maar dan wordt er over verkeersregels nauwelijks meer gerept. Het accent ligt dan op technische vaardigheden. Ook instructeurs en politiemensen hebben weinig inzicht in complexere verkeerssituaties en slechts vier van de 35 mensen in de focusgroep wisten een voorrangsbord correct te identificeren.Het is wel gelukt om een simulatiemodel aan te passen aan de Chinese situatie, maar China aanpassen aan het westerse verkeersmodel is een lastiger klus. Li wil daar een begin mee maken door te publiceren in het Chinees en door essays te schrijven voor de krant.

Foto © Sam Rentmeester . 20140611 Jie Lin, Chinese verkeerskundige

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Ontvang de Delft Integraal nieuwsbrief 4 keer per jaar